Archiv - Červen, 2013

Školní rok 2012/13 je za námi


V sobotu 15.června přehlídkou závodních i nezávodních týmů aerobiku a hip hopu skončil školní rok 2012/13. Zúčastnili jsme se řady tuzemských a tří zahraničních závodů – vyjeli jsme do Švýcarska, Belgie na ME a do Nitry, kde byly závody organizace FIG. Získali jsme kupu medailí, diplomů i pohárů. Bylo o nás slyšet v médiích. Máme mezinárodní mistry Švýcarska a hlavně čtvrtý nejlepší evropský fitness tým.
Poděkování patří našemu hlavnímu sponzoru, Statutárnímu městu Zlín, za dotaci z Fondu mládeže a tělovýchovy. Děkujeme ale i řadě dalších sponzorů, kteří finančně i jinak pomohli.
Poděkování patří všem trenérům za nelehkou práci a za to, že to s dětmi vydrželi. Poděkování patří ale i dětem za jejich píli a snahu.
Největší poděkování patří rodičům, kteří nesou břímě neustálých výdajů spojených se závoděním Aerobik zasahuje nejen do jejich rodinných rozpočtů, ale do celého života rodin. Časové plány na víkendy a dovolené jsou podřízeny potřebám závodů aerobiku a hip hopu. Je to nelehké břímě, takové závodění a mnohdy není adekvátně vyváženo medailemi. Přináší však jiné hodnoty, na které nelze jinak dosáhnout. Například fyzická kondice. Hlavně však přátelství a pocit sounáležitosti s kolektivem. Život závodního týmu je jako život v manželství – někdy to pořádně zaskřípe. Ale toto klopýtání brousí vztahy a pokud se to ustojí, přichází odměna ve formě radosti. A ty hvězdičky v očích jsou daleko více, nežli všechny medale světa.

V týdnu od 17.-21.6. budou poslední lekce nezávodních kurzů. Závodní týmy se budou řídit pokyny trenérek.
Přejeme vám krásné, voňavé prázdniny, povedené dovolené a těšíme se nashledanu při zápisu (prvý týden v září).

Kontakt
Benešovo nábřeží 1739
760 01 Zlín
telefon: 577 432 079
mobil: 608 751 612
e-mail: stefl.charlie@tiscali.cz
www.AerobikKlubZlin.cz
Naši sponzoři