Informace ohledně promarněného školného

Kurzy pro děti
Vážení rodiče, v lednu jste hradili školné za období únor-červen 2020. 13.března jsme provoz přerušili a v současné době, kdy by kurzy bylo možno rozjet, probíhá v tělocvičně na Benešově nábřeží výměna oken. Když to dobře půjde, zahájíme normální provoz v polovině června.

Co dělat se zaplacenými hodinami, které neproběhly:
závodní kurzy – v omezené míře děti trénovaly “na dálku”, holky dostávaly pokyny a s trenérkami komunikovaly. Jakmile to bylo možné, tréninky byly obnoveny a budou i v červenci. Snažili jsme se ztrátu vynahradit například zakoupením cvičebních pomůcek a budeme holkám zohledňovat i cenu za soustředění.
Kurzy Eriky Šuráňové (přípravka – pondělí a středa a aerobik – středa) – Erika předcvičovala holkám přes videonahrávky na našem face booku, nyní již tréninky probíhají na 7.ZŠ Kvítková a bude-li to nutné, budou probíhat i v červenci tak, aby všechny lekce byly nahrazeny.
Přípravka Moniky Rybáčkové (původně pondělí a čtvrtek 17-18h.)
Nabízíme prodloužené hodiny úterý 15-16,30 a středa 16-17,30 v tělocvičně 7.ZŠ Kvítková, lekce budou probíhat i v červenci.
Pohybové lekce pro nejmenší (původně čtvrtek v 16 a v 16,50) – lekce nyní probíhají v tělocvičně 7.ZŠ Kvítková čtvrtek 16-17h. a budou probíhat i v červenci.
Jóga na šálách (původně pondělí a středa) – tyto lekce nelze mít v jiném prostoru, nežli na Benešově nábřeží. Cvičení zahájíme jakmile bude tělocvična k dispozici a pojedeme celý červenec. V případě nutnosti samozřejmě vrátíme aliquotní část školného.
Děti na startu (původně úterý 17-18 na ZŠ Křiby) – cvičení bude zahájeno v úterý 26.5. a bude probíhat i ve čtvrtek 17-18 a to na venkovním hřišti ZŠ Křiby. Posilujeme tedy počet lekcí za týden a bude-li potřeba, pojedeme i v červenci.

Vážení rodiče, uděláme vše pro to, abyste za své školné dostali příslušný počet odcvičených lekcí. Není to jednoduchá situace, ale to je pro nás všechny.
Moc děkujeme za pochopení.

Komentáře jsou vypnuty.

Kontakt
Benešovo nábřeží 1739
760 01 Zlín
telefon: 577 432 079
mobil: 608 751 612
e-mail: stefl.charlie@tiscali.cz
www.AerobikKlubZlin.cz
Naši sponzoři