Od září 2020 pokračuje celostátní projekt Děti na startu. Cvičíme na Jižních Svazích (úterý 17,00-18h,00)Začínáme v úterý 17.září, cena za období září 2020 – leden 2021 je 1.200,- Kč.

Vyplněnou přihlášku pošlete na aerobikklubzlin@seznam.cz nebo přineste přímo na některou lekci.

CO JSOU DĚTI NA STARTU?

Celonárodní projekt všeobecné pohybové přípravy pro děti předškolního a mladšího školního věku od 4 do 9 let, zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. V rámci kurzů se děti naučí základy – jak ovládat své tělo, správně běhat, udělat kotrmelec, skákat, padat, nebát se míče – tedy pohybové dovednosti, které tvoří nezbytný základ pro jakoukoliv pohybovou a sportovní činnost, seznámí s aktivním životním stylem jako účinnou prevencí proti nadváze, obezitě a civilizačním chorobám, získají základ pro celoživotní pozitivní vztah k pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného času.

PROČ DĚTI NA STARTU?
ČESKO ZLENIVĚLO A TLOUSTNE
Počítačové hry, internet, sociální sítě, mobilní telefony a televize – to jsou v posledních letech nejoblíbenější zábavy a nejčastější způsob trávení volného času dětí a mládeže. Aktivity jako četba knížek či sport se dostaly na druhou kolej. A tak není divu, že české děti tloustnou a leniví.
VYTVOŘENÍ POZITIVNÍHO VZTAHU K POHYBU A AKTIVNÍMU ŽIVOTNÍMU STYLU
Vztah k pohybu se vytváří především v dětství. Začátky jsou v rodině, později úlohu rodiny částečně suplují učitelé v mateřských školkách a především na základních a středních školách.
POHYBOVÁ (NE)GRAMOTNOST
Stejně jako upadá celková fyzická zdatnost a výkonnost dětí a mládeže, snižuje se také úroveň jejich všeobecných pohybových schopností a dovedností. A to nejen u dětí, které nesportují, ale také u těch, kteří se aktivně věnují některému ze sportů.