AEROB KLUB ZlÍN je pořadatelem pohybových kurzů pro každého bez rozdílu. Avšak kromě týmů všeobecného cvičení máme samozřejmě i závodní kurzy. Prihlašku – v případě zájmu – prosím vyplňte a pošlete na mail aerobikklubzlin@seznam.cz. My se Vám už sami ozveme s nabídkou základních kurzů, přípravek i závodních kurzů.
Přijďte, pohyb je život.


A je tu druhé pololetí, tedy období únor – červen 2019. Rozvrh kurzů i ceny zůstávají nezměněny. Žádám laskavě rodiče o úhradu školného na to:
základní kurzy 1x týdně – 1.200,- Kč
jóga na šálách (s některými výjimkami) – 1.850,- Kč
přípravka gymn.aerobiku – 2.800,- Kč
závodnice gymnastického aerobiku – 3.500,- Kč
sportovní aerobik – v jednání, předpoklad 3.300,- Kč + 510,- Kč záloha startovné
týmy Lucie Jakubíčkové – 2.800,- + 510,- záloha na startovné
Děti na startu – 1.000,- Kč

Pokud chcete doklad uplatnit na pojišťovně, musíte zaplatit v hotovosti. Kromě pátku jsme zde denně 15-19h., mimo to po domluvě (tel. 608 751 612).
Bankovní převod – č.ů. 172713963/0600 var.s. 22 + jméno dítěte do poznámky.

Tyto ceny jsou dotovány laskavými sponzory, jimž jsou zejména
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Město Zlín

Krajský úřad

Moc děkujeme.
Pokud by měl kdokoliv zájem zviditelnit svou firmu v našem klubu, prosím kontaktujte Zdenu Šteflovou, tel. 608 751 612.