Aerobik klub Zlín, z.s. je podporován statutárním městem Zlínem, Zlínským krajem a MŠMT.

V září zahájíme novou cvičební sezónu. Podívejte se na naši nabídku a pokud si vyberete, vyplňte prosím předběžnou přihlášku a
odešlete ji na mail aerobikklubzlin@seznam.cz. V září probíhají „zkušební“ hodiny zdarma, kdy si i rodiče děti mohou ověřit, zda vybrali to pravé. Vyplníte pak regulérní přihlášku odpovídající vyhlášce EU známé jako GDPR.
A připravili jsme také cvičení na šálách pro děti od 7-15 let. Lektorka Tereza Václavková, kurz bude probíhat každé pondělí 15 a v 16h.

Rádi vás uvidíme!

Zajímavou nabídkou – i pro kluky – je celostátní projekt Děti na startu, který přibližujeme na samostatné stránce.

Závodníci jsou jen špičkou ledovce
Cílem našich kurzů pro předškoláky je vytvoření základních pohybových návyků, správné držení těla, dýchání, základy gymnastiky, pohybové hříčky doplněné básničkami, miniaerobik. Nejmenší děti se poprvé dostávají do nového kolektivu, snažíme se proto, aby je cvičení bavilo a měly z něj radost. Se stoupajícím věkem zvyšujeme nároky zejména co se týče jejich obratnosti s nářadím (balón, švihadlo, atd.) i bez něj (kotoul, běh, výskoky, atd.) Náplní lekcí proto není pouze aerobik, ale i gymnastika, atletika, míčové hry.

Pro naše kurzy není nutný pohybový talent, naopak, rádi bychom přiblížili krásu sportu právě těm, kteří se mu zdánlivě vyhýbají. Naše kurzy jsou doplňkem aktivit jako hudebka, výtvarka, knihovna. Nesnažíme se ze všech vychovávat závodníky, klademe jen takové nároky, které děti bez problémů zvládnou a pohyb se jim nezprotiví. Nicméně pokud dítě projeví závodncké schopnosti, určitě si jej všimneme a nabídneme rodičům účast v některém ze závodních kurzů.

Pro děti z kurzů do 12 let je pořádán vánoční karneval » probíhá v běžných lekcích kurzu a vždy měsíc předem jsou rodiče informováni o tématu /měli jsme „vodní svět“, „strašidla“, „čertovské běsnění“, …/ tak, aby včas mohli vytvořit pro své dítě masku.

  • kurzy středně pokročilé a závodní pro věkové kategorie 7-9, 10-12, 9-11, 11-13, 14-16 let

Lekce tohoto kurzu se již více blíží tréninkům » oproti základním kurzům je více pozornosti věnováno technice cvičení, jsou zde zařazeny i silové cviky a prvky zdokonalující flexibilitu dítěte /protahování/ » všechny kurzy tedy obsahují úvodní zahřátí – rozcvičku /ta může být formou krátké aerobní sestavy nebo i formou pohybových her/ » v těchto kurzech již požadujeme od dětí dobré obutí – nejlépe speciální aerobní tenisky a v každém případě dodržování pitného režimu » dětem nabízíme účast na aerobních závodech, případně na soustředěních » již v těchto kurzech děti ve druhém pololetí školního roku nacvičují společnou skladbu – pódiové vystoupení, pro které pořizujeme dětem jednotné oblečení /500,- až 1000,- Kč/ s tímto výdajem je nutno počítat. Přípravky máme v gymnastickém aerobiku (pondělí a čtvrtek 17-18h.) a v klasickém aerobiku FISAF (pondělí, středa a pátek 16-17h.) a jsou určeny pro děti 6-9 let.

Holky z gymnastického aerobiku slavily i s trenérkou Hankou Vánoce.